gardasilVad är Gardasil? Gardasil är ett vaccin som är godkänt av Läkemedelsverket och som rekommenderas av Socialstyrelsen som ett förebyggande medel mot fyra typer av HPV som är associerade med 70% av fallen livmoderhalscancer och 90% av genitala vårtor (kondylom). Vaccinet ska ges vi tre tillfällen, som injektioner, under loppet av ett år. Det rekommenderas i första hand till de som ännu inte varit sexuellt aktiva, dvs unga flickor mellan 9-12 år.

Text: Ann-Charlotte Stewart, PhD, tidigare cancer- och vaccinforskare

Vad är HPV och hur är det relaterat till livmoderhalscancer? HPV, humant papillomvirus, är ett virus som ger upphov till vårtor. Det kan t ex orsaka vanliga vårtor på händer, fötter och andra delar av kroppen, det kan också orsaka vårtor på slemhinnorna, som t ex kondylom, dvs genitala vårtor. HPV är mycket vanliga hos människor och sprids lätt. Det finns över 100 olika typer av HPV och ungefär 30 av dem är sexuellt överförda, av dessa är det drygt 10 typer som man hittar i samband med livmoderhalscancer. De flesta kvinnor diagnosticeras som HPV-positiva i samband med ett onormalt cellprov. Det finns inget bot för HPV, precis som med många andra virus, men i de allra flesta fall så går infektionen bort av sig själv och viruset ligger latent i kroppen utan att man ens märker det. De allra flesta av oss har ett flertal olika HPV-typer latenta i våra kroppar och vi märker ingenting alls av dem så länge vårt immunförsvar fungerar som det ska.

I Sverige drabbas cirka 450 kvinnor om året av livmoderhalscancer. 150 av dessa dör av sjukdomen. Snittåldern för dessa är runt 55 år. Globalt sett är livmoderhalscancer en mycket vanlig sjukdom och den tredje största orsaken till cancerdöd hos kvinnor. I Sverige är dock situationen en helt annan, här rankas livmoderhalscancer som den 15:e vanligaste cancersjukdomen hos svenska kvinnor och antalet fall är på väg ner. Allt fler räddas tack vare cellprovtagningar där man kan upptäcka cellförändringar tidigt. Vi har här i Sverige m a o redan ett mycket bra sätt att förebygga död i livmoderhalscancer och ju fler som testar sig, desto fler kommer vi att kunna rädda.

Vad vet vi om Gardasils effektivitet? Sorgligt nog, nästan ingenting alls. Trots all den information vi fått från Landstingen, Socialstyrelsen och Läkemedelsverket, så har Gardasils effektivitet att förhindra livmoderhalscancer aldrig visats. Enligt en artikel som publicerats i The Annals of Medicine, så är den längsta uppföljning av data från fas II utredningar av Gardasil i snitt 8 år. Det är alldeles för kort tid för att utreda vaccinets effektivitet för att förebygga invasiv livmoderhalscancer, en sjukdom som tar mellan 20 och 40 år att utvecklas. För närvarande är dödligheten i livmoderhalscancer enligt WHO ca 1.7 fall/100.000 invånare i USA och 1.8/100.000 i Sverige, det är 2.5 gånger lägre än antalet allvarliga biverkningar, inklusive död, som rapporterats för Gardasil! Detta enligt CDCs (motsvarigheten till vår Socialstyrelse) Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) där man uppger 4.3 allvarliga biverkningar per 100.000 som fått Gardasil.

Gardasil är ett nytt vaccin, uppföljande studier har pågått i mindre än tio år. Redan har åtskilliga allvarliga biverkningar, inklusive död rapporterats. I skrivande stund läser jag på CDC:s egen sida över statistiks för biverkningar från Gardasil att 28 316 biverkningsrapporter har registrerats, av dessa är 3 555 allvarliga och 125 är dödsfall. Enligt försäkringsbolagen i USA uppges att mindre än 10% av biverkningar rapporteras. Mörkertalet är mycket stort. Vi vet ingenting om de långsiktiga biverkningar som vaccinet kan ge. Förutom dödsfall, innefattar Gardasils biverkningar kramper, svimningsanfall, epileptiska anfall, yrsel, förlamning, Guillain-Barré syndrom (GBS), kroniskt trötthetssyndrom, anafylaktiska reaktioner, autoimmuna sjukdomar, djup ven-trombos, lungembolism, parestesi (domning), transversell myelit och mer.

Är det kostnadseffektivt? Gardasil är framtaget för endast 4 av de drygt 10 HPV typer som är associerade med livmoderhalscancer. Årliga cellprovtagningar är ändå nödvändiga för att detektera cellförändringar. En hel sats av Gardasilinjektioner kostar i runda tal 3 300 kronor eller mer och det är högre än kostnaderna för en vanlig cellprovtagning, som ändå måste göras trots att vaccinet getts. Det tar ut eventuella kostnadsbesparingar: Gardasil är ett av våra dyraste vacciner. Vi vet dessutom inte hur länge de eventuellt skyddande effekterna kvarstår. Det är också möjligt att påfyllnadsdoser måste ges för att upprätthålla effekten. Här i Sverige betalas de tre först vaccinationerna av sjukvården för flickor födda 1999 och tidigare (med variation mellan olika landsting), eventuellt påfyllningar måste patienten själv betala. I länder där död i livmoderhalscancer är hög, t ex Uganda, Nigeria, Ghana (25 dödsfall/100.000 invånare), är kostnaden för vaccinet alldeles för hög för att vara en möjlighet för de som skulle vilja ha det. Men det finns även studier som visar att inga fördelar kan ses ens i utvecklingsländerna, och att hpv-vaccinet inte bara verkar ge fler komplikationer än själva sjukdomen men återigen aldrig har bevisats effektivt.

Forskning visar idag att genom att åtgärda andra riskfaktorer för livmoderhalscancer som kronisk inflammation, rökning och användandet av p-piller, i samband med redan rekommenderade cellprovtagningar, så kan vi reducera antalet fall av livmoderhalscancer globalt, så som vi redan så framgångsrikt gjort i vårt land – och det utan att behöva riskera alla de oräkneliga och allvarliga biverkningar som vaccinet Gardasil visats ge.

I nuläget, innan vi vet något om vaccinets effektivitet och dess säkerhet är det, i min mening, säkrast att avstå från Gardasil och istället fortsätta med cellprovtagningar, som visats mycket effektiva för att förhindra cancer.

 freedom

Det klokaste vi kan göra för att skydda oss mot cancer i alla former är att förstärka vårt immunförsvar genom att ge kroppen den näring den behöver och skydda oss mot miljögifter, farliga mediciner, strålning, kemikalier och vacciner. Cancer frodas i sura och förgiftade miljöer i kroppen, så hitta sätt att göra din kropp mer alkalisk. Ett enkelt sätt är att dricka ett glas vatten med en pressad citron i varje morgon. Sök sätt att förhöja din självkänsla och ta hand om din egen kropp på allra bästa sätt: ordentligt med frisk luft, friskt vatten, motion, ekologiskt odlad mat och tillräckligt med sömn och djup avslappning. Kärlek och glädje är inte dumt det heller!

Text: Ann-Charlotte Stewart, PhD, tidigare cancer- och vaccinforskare

Referenser:

HPV-vaccin i det svenska vaccinationsprogrammet – Socialstyrelsen

Här kan du själv söka biverkningsrapporter från en rad olika vacciner – Medalerts

Incidens av livmoderhalscancer och global mortalitet – Cancerforskning

Human papillomavirus (HPV) vaccines as an option for preventing cervical malignancies: (how) effective and safe? – Curr Pharm Des. 2013;19(8):1466-87

Is human papillomavirus vaccination likely to be a useful strategy of India? – South Asian J Cancer. 2013 Oct-Dec; 2(4): 193–197

 

(12034)

2 thoughts on “HPV vaccinet, Gardasil och livmoderhalscancer – det som vårdguiden inte berättar”

  1. Ifall det går att få kontakt med Ms Stewart så hade jag gärna gjort det. Jag tycker artikeln är jättebra skrivet och jag har sen Gardasil kommit ut varit en icke förespråkare till detta vaccin.

    Mvh
    Maria

  2. Pingback: Vårdguiden tackar för sprutan och hyllar vaccin känslomässigt och narkolepsiskandalen har nog aldrig hänt

Comments are closed.